دفتر آیت الله العظمی سید علی سیستانی (دام ظله) مرجع عالی شیعیان عراق بیانیه‌ای در رابطه انفجار تروریستی اخیر در مسجدی در شهر قندوز افغانستان که منجر به شهادت تعداد زیادی از شیعیان شد صادر و تاکید کرد: کشورهای اسلامی و جامعه جهانی مردم بی دفاع افغانستان را تنها گذاشته اند.

بیانیه آیت الله سیستانی در رابطه با جنایت قندوز