سفیر دوحه در واشنگتن گفت دانشگاه آمریکایی افغانستان از کابل به قطر منتقل شده و دانشجویان افغان در این کشور به تحصیلات خود ادامه خواهند داد.

مشعل احمد آل‌ثانی؛ سفیر قطر در آمریکا این خبر را در توئیتر خود اعلام کرد.

وی افزود: با قراردادی که بین دانشگاه آمریکایی افغانستان و بنیاد قطر صورت گرفته، دانشجویان افغان در قطر به تحصیل خود ادامه خواهند دادند.

انتقال دانشگاه آمریکایی افغانستان به قطر

دانشگاه آمریکایی افغانستان در سال ۲۰۱۶ تاسیس شد و یکی از دانشگاه‌های معتبر افغانستان است. 

پس از تسلط طالبان بر کابل، تعدادی از کارمندان و دانشجویان این دانشگاه از افغانستان منتقل شده‌ و این دانشگاه در حال حاضر تعطیل است.

طالبان در ماه آگوست سال ۲۰۱۶ حمله‌ای را بر این دانشگاه انجام دادند و در جریان این حمله 16 تن کشته شدند.

همچنین دو استاد دانشگاه آمریکایی افغانستان، کیفن کینگ، امریکایی و تیموتی ویکس استرالیایی در ماه در سال ۲۰۱۷ از کابل توسط طالبان ربوده و دوسال پیش با رهایی شماری از اعضای طالبان، آزاد شدند.