الجزیره در برنامه "ما خفی اعظم" آورده است که این ۲ صهیونیست ، "دیوید بیری" یکی از نیروهای ماموریت‌های ویژه و "دیوید بن روزی" کارشناس پتروشیمی است.

البته در مورد اینکه این دو اسرائیلی در کدام کشور و توسط چه کسی ربوده شده‌اند، هنوز هیچ اطلاعات دقیقی منتشر نشده است.

الجزیره همچنین گزارش داد طرفی که این ۲ اسرائیلی را گروگان گرفته، تحویل این دو زندانی را در گرو آزادی اسرای فلسطینی دانسته است.

سکوت تل آویو درباره ربوده شدن ۲ مأمور صهیونیست