به گزارش افکارنیوز، واحد مرکزی خبر به گزارش شبکه تلویزیونی فرانس۲۴، هند و پاکستان در نظر دارند قرارداد تجاری تاریخی امضا کنند که بر اساس آن تجار با سهولت بیشتری روادید می گیرند، سرمایه گذاریهای دو جانبه تشویق می شود، عوارض گمرکی برچیده می شود.
هند و پاکستان همواره روابط پرتنشی داشته اند و حتی دو کشور سه بار باهم وارد جنگ شده اند و بارها و بارها گفتگوهای صلح خود را به حال تعلیق درآورده اند. سوءقصدهای بمبئی در سال دوهزار و هشت وضع را وخیمتر هم کرد اما این مسئله تنشها ظاهرا به طور قابل توجهی فروکش کرده است.
جاده مرزی منطقه پنجاب به تازگی در بخش هندی به کلی بازسازی شده است تا مبادلات میان دو کشور تشویق شود.
هفده تاجر هندی به تازگی از پاکستان بازگشته اند.
سودیر کاپور بازرگان هیئت هندی گفت میهمان نوازی پاکستانی ها شگفت انگیز بود.
راجان گلاند دیگر بازرگان هندی گفت همه مایل به بهبود اوضاع هستند اما اینک تصور می شود که فقط برای مراسم خاص همدیگر را ملاقات نمی کنیم بلکه قرار است باهم کار کنیم و جریان پول را بین دو کشور برقرار سازیم.
شماری از سیکهای پاکستانی نیز به تازگی به هند سفر کرده اند. پیش از تفاهم اخیر روادید بسیار دشوار به بازرگانان دو کشور داده می شود زیرا دو کشور از احتمال جاسوسی یا تروریسم در هراس بودند.
گاه انتظار برای روادید دو سال به طول می انجامید.
گذرگاه مرزی خود را برای موج کامیونهای تجاری آماده می سازد. درحال حاضر روزانه صد و پنجاه کامیون از این مرز عبور می کند اما پیش بینی شده است ای رقم چهار برابر افزایش یابد.
فهرست کالاهایی که تجارت آنها ممنوع بود نیز درحال کاهش است و مجوز صادرات چهار هزار قلم جنس جدید به پاکستان صادر شده است.
پاکستان پیش از آن کاغذ مورد نیاز خود را از آمریکا و چین وارد می کرد که این مسئله هزینه ها را بالا می برد. با واردات از هند، پاکستانی سی تا چهل درصد صرفه جویی می کنند.
هند و پاکستان الگوی خود را اتحادیه اروپا تعیین کرده اند.