به گزارش افکارنیوز به نقل از واحدمرکزی خبر، آمارهای مربوط به مهاجرت قانونی در فرانسه که شصت و چهار میلیون و هفتصد هزار جمعیت دارد بسیار متغیر است .در این کشور حدود پنج میلیون و سیصد هزار خارجی به همراه خانوادههایشان زندگی میکنند و شش و نیم میلیون فرانسوی دست کم یک مهاجر در بستگانشان دارند.

گروهی از پژوهشگران دانشگاه لیل، از طرف وزارت امور اقتصادی فرانسه تحقیقی را در باره هزینه مهاجرت برای اقتصادی ملی انجام دادند.

این پژوهشگران با کار بر روی آمارهای رسمی وضعیت مهاجران را به دقت بررسی کردند و به یک نتیجه بسیار مثبت رسیدند. آنها پس از سه سال تحقیق در سال دوهزار ونه گزارش خود را ارائه کردند. بر اساس نتایج این تحقیقات دولت فرانسه در سال دوهزار و نه، چهل و هفت میلیارد و نهصد میلیون یورو بودجه صرف مهاجران کرده است که شامل مواردی چون بازنشستگی، کمک هزینه مسکن، آموزش، بیکاری، عائله‌مندی و بهداشت است.

اما در‌آمدی که مهاجران از طریق کارکردنشان برای دولت فرانسه ایجاد می‌کنند بسیار بیشتر از این هزینه‌ها و حدود شصت میلیارد و سیصد میلیون یورو است که شامل، مالیات بر‌درآمد، مالیات بر ارث، مالیات بر مصرف، مالیات‌های محلی و دیگر مالیات‌ها، مشارکت در باز پرداخت بدهی اجتماعی(CRDS)، مشارکت در تامین هزینه‌های عمومی(CSG) و هزینه تامین اجتماعی است.

به گزارش پایگاه اینترنتی لیبرتهاینترنت libertesinternets ، به این آمار مثبت باید حدود دوازده میلیارد و چهارصد میلیون یورو را نیز اضافه کرد که از محلی غیر از درآمدهای پولی بدست میآید اما اهمیت اجتماعی و اقتصادی زیادی دارد . مهاجران در بخش بزرگی از مشاغل فعالیت میکنند که فرانسویها رغبتی به کار در آنها ندارند. به عنوان مثال نود درصد بزرگراهها بوسیله کارگران خارجی ساخته شده و یا در دست ساخت هستند. بدون وجود مهاجران قیمتهای مصرف کننده (محصولات کشاورزی و غیره) بسیار بالا میرود زیرا دستمزد کارگران خارجی بسیار پایین است.