به گزارش افکارنیوز به نقل از العالم، علي حسن اظهار داشت: دادستان کل مصر اعلام كرده است كه احكام صادره ايرادات حقوقي دارد و از ديوان عالي خواهد خواست كه در اين احكام بازنگري كند.

حسین تصریح کرد: احکام صادره ایرادات حقوقی دارد و باید لغو شود و از دیوان عالی باید خواست که فورا نشستی را برای بازنگری در این احکام تشکیل دهد.

تقریر نویس ارشد وزارت دادگستری مصر گفت: احکام صادره برای حسنی مبارک و حبیب العادلی هر چند که به حبس ابد محکوم شدند، مردم مصر را خشمگین کرد و تبرئه ۶ معاون حبیب العادلی، علاء و جمال پسران مبارک و حسین سالم عامل فراری رژیم مبارک برای ملت مصر تعجب آور و غیرمنتظره بود.

حسن افزود: انقلاب مصر همچنان ادامه دارد این انقلاب رژیم استبدادی مصر را سرنگون کرد و مسوولان رژیم را به علت ارتکاب جرایم و جنایات در ۳۰ سال گذشته به دادگاه کشاند.

وی گفت: رییس دادگاه حسنی مبارک در ابتدای قرائت حکم ۳ بار گفت که دوران ۳۰ سال گذشته دوران تاریک تاریخ مصر بود.

حسن درباره احتمال تخفیف حکم حبس ابد حسنی مبارک و حبیب العادلی خاطرنشان کرد: دیوان عالی حکم را تخفیف نمی دهد.

وی اظهار داشت: دیوان عالی یا حکم را تأیید و یا نقض می کند که اگر حکم صادره نقض شود، متهمان باید در دادگاهی دیگر محاکمه شوند.

حسن افزود: دادستان كل قبلا خواستار اعدام حسني مبارك، حبيب العادلي و معاونين العادلي شده بود و به علت وجود ايردات قانوني در احكام صادره از ديوان عالي خواهد خواست كه در اين احكام بازنگري كند.