به گزارش افکارنیوز، فارس به نقل از پایگاه "نهرین نت" مسئولان رژیم صهیونیستی نسبت به صدور حکم حبس ابد برای مبارک ابراز تاسف کرده و گفتند که وی "فرمانده بینظیر" و "رهبری نمونه" بود.

" بنیامین بن الیعازر " وزیر جنگ اسبق رژیم صهیونیستی و عضو کنونی کنست این رژیم که به داشتن روابط صمیمانه با مبارک معروف است، ضمن ابراز تاسف نسبت به صدور حکم حبس ابد برای مبارک، وی را یکی از رهبران بی‌نظیر توصیف کرد.

وی مدعی شد: مبارک توانست مصر را به یک کشور محوری در منطقه تبدیل کند.

الیعازر تصریح کرد: شایسته بود دادگاه مصر برای مردی که عمر خود را برای تثبیت امنیت مصر و رشد اقتصادی آن صرف کرده است، رأفت و گذشت نشان می‌داد.

وی افزود که روابط مبارک با اسرائیل ناشی از این بود که وی صلح بین دو طرف را رکن بااهمیت و استراتژیک می‌دانست.

از سوی دیگر معاون " ایوب قرا " وزیر اسرائیلی از حزب لیکود نیز حکم صادره علیه مبارک را دلیلی برای رویکرد اشتباه انقلاب مصر و سیلی بر دولت آمریکا خواند.

وی مدعی شد: جهان بهای سنگین برای نادیده گرفته شدن رهبری که نماد تمایل برای تحقق صلح در منطقه بود، پرداخت خواهد کرد.

حسنی مبارک و حبیب العادلی وزیر کشور او که به کشتن مردم در تظاهرات‌های ایام انقلاب این کشور در سال گذشته(۲۰۱۱) متهم بودند، دیروز با حکم قضایی دادگاه قاهره تنها به حبس ابد محکوم و از اتهامات فساد اقتصادی مبرا شدند.

همچنین بر اساس این حکم، جمال و علاء مبارک دو پسران مبارک و نیز ۶ نفر از معاونان وزیر کشور مصر در این اتهام تبرئه شدند.

پس از صدور یک روز از صدور حکم دیکتاتور مصر، سران رژیم های عرب منطقه همچنان در سکوت بسر می برند و تاکنون هیچ واکنشی از خود نشان ندادند.