به گزارش افکارنیوز، الف به نقل از روزنامه وال استریت ژورنال، این سایت حفاظت شده برای دانشجویان این شرایط را فراهم می کند که گزارشهای مربوط به فساد را از جمله فساد مالی افراد در دانشگاهها را با استفاده از نام ناشناس ارائه كنند.

از جمله هدف این سایت تمرکز بر تغییرات نظام مند به منظور پاکسازی فضای دانشگاهها از افراد فاسد و همچنین پرسنلی است که به وظایف خود عمل نمی‌کنند.

سازمان‌دهندگان این وب سایت اعلام کردند: معتقدیم که تمرکز اولیه بر پرسنل دانشگاهها بیشتر از فساد جلوگیری خواهد کرد. زمانیکه افراد از جمله پرسنل دانشگاهها به این نتیجه برسند که به خاطر اقداماتشان با پیامدهایی مواجه می شوند، حتما خود را تغییر می‌دهند.


در این وب سایت کاربر می تواند بدون معرفی خود اسنادی از رشوه های ردو بدل شده یا درخواستی و نیز قانون شکنی های مالی در بانکها و ادارات دولتی را ارائه کنند.

در این وب سایت آمده است: اگر دانشجویان در دانشگاه‌ها بیاموزند که نمراتشان را با پول بخرند و یا بتوانند با اقدامات غیرقانونی از کاغذ بازی و فعالیتهای اداری به راحتی عبور کنند، این موضوعات در آینده کاری آنها تاثیر می گذارد اما اگر همین افراد اختیار و قدرت این را داشته باشند که سوءاستفاده کنندگان و مفسدان را به سزای اعمال غیرقانونی‌شان برسانند، کشور اوگاندا سالهای آتی خوبی در پیش خواهد داشت.

آفركن اكسپرس نيز از كامپالا گزارش داده در مدت كوتاهي كه اين سايت به راه افتاده، مراجعان به مراكز دولتي و شهرداري ها كمتر با درخواست رشوه روبرو شده اند و به ويژه فسادمالي شديد در دانشگاه هاي اين كشور تا حد زيادي مهار شده است.