به گزارش افکارنیوز، واحد مرکزی خر به نقل از شبکه تلویزیونی جئو نوشت: نمایندگان مخالف در مجلس پاکستان با حضور در جلسه بررسی طرح بودجه دولت این کشور با نمایندگان دیگر درگیر شدند و با آنها به زد و خورد پرداختند.

براساس این گزارش، زمانی که عبدالحفیظ شیخ وزیر امور مالی پاکستان در مجلس ملی این کشور درباره طرح بودجه دولت سخنرانی می کرد مخالفان با طرح شعارهایی پایان فساد مالی و اداری در این کشور را خواستار شدند.

چالدری نثار رهبر نمایندگان مخالف در مجلس پاکستان گفت این تنها طریق برای اعلام خواسته های مردم پاکستان در صحن مجلس ملی این کشور است.

وزیر اطلاعات پاکستان این اقدام نمایندگان جناح مخالف را در مجلس این کشور مایه شرمساری برای پاکستان توصیف کرده است.