نتایج تحقیق دولت ایالتی تگزاس این فرضیه را تقویت کرده است که تزریق واکسن کرونا تاثیر زیادی بر کاهش آمارهای فوت ناشی از ابتلا به ویروس کرونا داشته است.

نتایج تحقیق مذکور حاکی است احتمال فوت افرادی که در برابر ویروس کرونا واکسینه نشده‌اند 20 برابر بیشتر از افرادی است که به طور کامل واکسینه شده‌اند.

نتایج این تحقیق نشان می دهد 81.3 درصد موارد فوت بر اثر کرونا بین 4 سپتامبر تا اول اکتبر در بین افرادی بوده است که واکسن تزریق نکرده‌اند.

احتمال فوت افراد واکسینه نشده بر اثر کرونا ۲۰ برابر بیشتر است

از سوی دیگر افرادی که واکسن نزده‌اند 13 برابر بیشتر از افرادی که به طور کامل واکسن زده‌اند در معرض ابتلا به ویروس کرونا قرار داشته‌اند.