طبق آخرین آمارهای جهانی ابتلاء به ویروس کرونا ، طی ۲۴ ساعت گذشته با افزایش ۴۷۴ هزار و ۶۱۸ نفری تعداد مبتلایان به این ویروس تاکنون به ۲۵۱ میلیون و ۵۶۷ هزار و ۶۲ نفر رسیده است.

فوتی‌های ناشی از کرونا در جهان با رشد ۷ هزار و ۸۹۰ در یک روز به تعداد پنج میلیون و ۶۵ هزار و ۳۸۵ نفر رسیده است.

آمار بهبود یافتگان نیز به ۲۲۷ میلیون و ۷۵۸ هزار و ۳۹۰ نفر رسیده است.

آمار مبتلایان ۱۰ کشور اصلی درگیر شیوع کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد مبتلایان جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۴۷ میلیون و ۵۵۳ هزار و ۳۶۹ نفر (۷۹ هزار و ۶۱۳ نفر)

۲. هند ۳۴ میلیون و ۳۸۶ هزار و ۷۸۶ نفر (۱۲ هزار و ۳۳۱ نفر)

۳. برزیل ۲۲ میلیون و ۸۹۷ هزار و ۲۵ نفر (۱۰ هزار و ۹۴۸ نفر)

۴. بریتانیا ۹ میلیون و ۳۶۶ هزار و ۶۷۲ نفر (۳۹ هزار و ۱۶۰ نفر)

۵. روسیه هشت میلیون و ۸۷۳ هزار و ۶۵۵ نفر (۳۹ هزار و ۱۶۰ نفر)

۶. ترکیه هشت میلیون و ۲۸۸ هزار و ۱۶۵ نفر (۲۸ هزار و ۶۶۲ نفر)

۷. فرانسه هفت میلیون و ۲۳۲ هزار و ۱۵۷ نفر (۱۲ هزار و ۴۷۶ نفر)

۸. ایران شش میلیون و ۴ هزار و ۴۶۰ نفر (۸ هزار و ۳۰۵ نفر)

۹. آرژانتین پنج میلیون و ۲۹۹ هزار و ۴۱۸ نفر (۹۹۷ نفر)

۱۰. اسپانیا پنج میلیون و ۳۴ هزار و ۹۲۳ (۲ هزار و ۸۶۷ نفر)

آخرین آمار کرونا در جهان امروز پنجشنبه 20 آبان 1400

آمار ۱۰ کشور اول فوتی‌های ناشی از کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد فوتی‌های جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۷۷۸ هزار و ۶۰۹ نفر (یک هزار و ۴۷۷ نفر)

۲. برزیل ۶۰۹ هزار و ۸۱۶ نفر (۲۱۴ نفر)

۳. هند ۴۶۱ هزار و ۸۲۷ نفر (۴۸۰ نفر)

۴. مکزیک ۲۸۹ هزار و ۸۱۱ نفر (۷۷ نفر)

۵. روسیه ۲۴۹ هزار و ۲۱۵ نفر (یک هزار و ۲۱۱ نفر)

۶. پرو ۲۰۱ هزار و ۲۴۰ نفر (۳۴ نفر)

۷. اندونزی ۱۴۳ هزار و ۵۷۸ نفر (۲۱ نفر)

۸. بریتانیا ۱۴۲ هزار و ۱۲۴ نفر (۲۶۲ نفر)

۹. ایتالیا ۱۴۰ هزار و ۴۹۱ نفر (۵۷ نفر)

۱۰. کلمبیا ۱۳۴ هزار و ۶۰۰ نفر (۳۰ نفر)

ایران در این فهرست با ۱۲۸ هزار و ۲۳۰ نفر فوتی و ۱۱۲ جدید یازدهمین کشور با بیشترین آمار فوتی‌های کرونا در جهان است.