شبکه 12 تلویزیون اسرائیل با اعلام این خبر افزود، دیوید بارنیاع رئیس موساد تلاش می‌کند از طریق کانال‌های که با همتای ترکیه ای خود دارد؛ این زوج (جاسوس) را آزاد کند.

مسئولی عالی رتبه اسرائیلی در این رابطه به این شبکه عبری زبان خبر دادند، با وجود تلاش‌های صورت گرفته همچنان پیشرفت ناچیزی در این پرونده صورت گرفته است.

به گفته مقامات اسرائیلی، با توجه پیشرفت بسیار ناچیز در این مسئله به خانواده این زوج اطلاع داده شد که چندان به آزادی زودهنگام آنها دل نبندند.

پای رئیس موساد هم به پرونده زوج جاسوس اسرائیلی باز شد