بر اساس نظرسنجی انجام شده، اکثر واجدان شرایط شرکت در انتخابات آمریکا، معتقدند که «جو بایدن » رئیس جمهور کنونی آمریکا باید در انتخابات 2024 ، به جای نامزد شدن مسیر را برای شخص دیگری باز کند.

در این نظرسنجی که توسط Hill-HarrisX انجام شده، 61 درصد از شرکت کنندگان گفته‌اند که بایدن باید مسیر را برای شخص دیگری در انتخابات 2024 باز کند و تنها 24 درصد از نامزدی مجدد بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آتی حمایت کردند. 15 درصد دیگر نیز گفتند که هنوز در این باره به تصمیمی نرسیده‌اند.

بر اساس این نظرسنجی، 45 درصد از دموکرات‌ها (حزب جو بایدن) خواستار نامزدی مجدد بایدن بوده و 37 درصد گفتند که وی نباید برای انتخابات آتی نامزد شود و 18 درصد دیگر نیز تصمیم مشخصی نگرفته بودند.

در مقابل، 87 درصد جمهوری‌خواهان و 59 درصد مستقل‌ها گفته‌اند بایدن که در سال 2024، سنش به 81 سال خواهد رسید، باید عرصه را برای نامزد دیگری باز کند.

مخالفت اکثر آمریکایی‌ها با نامزدی مجدد بایدن برای انتخابات

همچنین 46 درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی گفتند که معتقدند اقداماتی که بایدن از زمان ورود به کاخ سفید اتخاذ کرده کمتر از انتظار بوده و 23 درصد گفتند که اقداماتش بیش از انتظارشان بوده و 31 درصد نیز گفتند که بایدن مطابق انتظارشان عمل کرده است.