محمود الزهار، عضو دفتر سیاسی جنبش حماس درباره تصمیم دولت انگلیس برای قرار دادن نام جنبش مقاومت اسلامی فلسطین در فهرست گروه‌های تروریستی گفت این تصمیم تاثیری بر قدرت حماس نخواهد داشت، چنین تصمیمی برای جلب رضایت اسرائیل و حمایت از طرح عادی سازی روابط است.

الزهار گفت: گروه فشار صهیونیسم در انگلیس فعال است، مقاومت فلسطین توانست در برابر اشغالگران اسرائیلی بایستد، در شرایطی که پیش از این کشور‌های عربی شکست خورده بودند. این اتفاق برای انگلیس و رژیم اسرائیل دشوار است.

وی افزود: در نبرد اخیر، ایستادگی مقاومت به ویژه جنبش حماس در برابر اشغالگران تاکیدی بر این نکته بود که این رژیم، رژیمی جعلی است و آنچه به مشوقی برای لندن تبدیل شده تا چنین تصمیمی بگیرد مجموعه اتفاقات در آن دسته از کشور‌های عربی است که به عادی سازی روابط با اسرائیل روی آوردند. اقدام انگلیس تنها حرکت علیه حماس نیست بلکه شهروندان عادی فلسطین را هم هدف قرار داده است.

انگلیس به دنبال خوش خدمتی به رژیم صهیونیستی است

در همین حال؛ گروه‌های مقاومت فلسطینی تصمیم وزارت کشور انگلیس در تروریست خواندن جنبش حماس را محکوم کردند و این تصمیم را همراهی انگلیس با صهیونیست‌ها دانستند.

جنبش جهاد اسلامی، این تصمیم انگلیس را ضربه زدن به مبارزات مردم فلسطین برای باز پس گیری سرزمینشان خواند. کمیته‌های مقاومت فلسطین، انگلیس را مادر فجایع و مصائبی خواند که بر مردم فلسطین می‌گذرد. جبهه مردمی برای آزادی فلسطین از انگلیس خواست از این تصمیم جانبدارانه از رژیم اشغالگر عقب نشینی کند.

کمیته گروه‌های ملی و اسلامی نیز تصمیم انگلیس را نوعی رویارویی این کشور با مردم فلسطین خواند. جنبش احرار نیز تاکید کرد آنکه باید در فهرست تروریسم جای بگیرد، رژیم صهیونیستی است.