یک منبع آگاه عراق امروز دوشنبه خبر داد که صهیونیستها برای مصاحبه با وزیر امور خارجه عراق ، دست به فریبکاری زده بودند.

این منبع به شبکه خبری روسیا الیوم گفت: «مصاحبه‌ای که از شبکه اسرائیلی آی-۲۴ با وزیر خارجه عراق پخش شد، با این شبکه انجام نشده بود».

وی افزود، این مصاحبه با یک شبکه دیگری صورت گرفت و بنا به درخواست خبرنگارانی انجام شد که برای شبکه اسرائیلی کار نمی‌کردند.

فریبکاری خبرنگاران شبکه صهیونیستی برای مصاحبه با فواد حسین

این منبع خبر داد، خبرنگارانی که با حسین مصاحبه کردند، خودشان را خبرنگار شبکه فرانس-۲۴ فرانسه معرفی کردند، ولی بعدا مشخص شد که در یک شبکه اسرائیلی کار می‌کنند.

وی تصریح کرد، موضع عراق و وزیر خارجه این کشور در قبال عادی‌سازی روشن بوده و مبتنی بر رد این مسئله است، و اگر وزیر خارجه می‌دانست که این مصاحبه در یک شبکه اسرائیلی پخش می‌شد، قطعا موافقت نمی‌کرد.

در همین ارتباط، احمد الصحاف، سخنگوی وزارت خارجه عراق شامگاه گذشته در بیانیه‌ای گفت: موضع وزارت امور خارجه، موضع قاطع و حمایتی عراق از مسئله فلسطین، اجرای کامل حقوق مشروع مردم فلسطین و رد قاطعانه مسئله عادی سازی با اسرائیل است».

وی با بیان اینکه این مسئله، اولویت دولت عراق است،  تصریح کرد:«مواضع عراق ثابت و در حمایت از مسئله فلسطین است که با اجرای کامل حقوق مشروع مردم فلسطین همراه است».

سخنگوی وزارت خارجه عراق تأکید کرد، آنچه توسط یک رسانه منتشر شد، با جعل هویت یک نهاد دیگر صورت گرفت؛ چرا که وزیر خارجه عراق، عبارت «نه به عادی سازی» را چه در کنفرانس منامه و چه در مصاحبه‌های تلویزیونی متعدد، تکرار کرد.