شماری از شهروندان در یک گردهمایی اعتراضی در نزدیکی ساختمان سفارت آمریکا در کابل از کشورهای جهان خواستند که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسند.

معترضان در این تجمع بر روابط حسنه و احترام متقابل با کشورهای جهان تاکید کرده و از جامعه جهانی و طالبان خواستار همکاری و تعامل شدند. 

این معترضان در بیانیه پایانی گفتند که به رسمیت شناختن طالبان باید هرچه زودتر آغاز شود، در غیر آن، افغانستان به دلیل فقر و بی‌ثباتی از کنترل خارج خواهد شد و ادامۀ این وضعیت بر ثبات جهان تاثیر خواهد گذاشت.

تجمع مقابل سفارت آمریکا در کابل

این معترضان همچنین از کشورهای اسلامی خواستند که برای جلوگیری از بحران انسانی در افغانستان، کمک‌های خود را به نیازمندان دراین کشور افزایش دهند.

در هفته‌های اخیر نیز تجمعاتی از سوی اقشار مختلف کابل در اعتراض به مسدود ماندن ذخایر مالی افغانستان و وضعیت ناگوار اقتصادی و اجتماعی برگزار شد.

تاکنون هیچ کشوری طالبان را به رسمیت نشناخته است.