خبرگزاری فلسطینی سما اعلام کرد که خالد مشعل ، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس به کرونا مبتلا شده است.

به گفته این منابع، وی پس از آنکه با فردی مبتلا به کرونا ارتباط داشته، به این ویروس مبتلا شده است.

در همین راستا، منابع نزدیک به جنبش حماس ضمن تایید این خبر، وضعیت جسمانی مشعل را بسیار خوب توصیف کردند.

خالد مشعل کرونا گرفت