برخی منابع محلی اعلام کرد شماری از تاجران و به ویژه تاجران حبوبات و گوسفند و مواد غذایی در مناطق تحت تسلط قسد در دیرالزور دهها پیام تهدید آمیز مبنی بر پرداخت جزیه به گروه تروریستی داعش دریافت کرده اند.

این منابع افزود: روش جدید نیز با ارسال پیام های تهدید امیز از طریق واتساپ با پیش شماره آمریکا است.

معمولا نیز این پیام ها با تصاویر اسلحه و گلوله همراه است و در صورتی که شخص شماره را مسدود کند با شماره دیگر با وی تماس گرفته و وی را به کشتن یا آتش زدن مغازه اش تهدید می کنند.

هزینه حکومت داری

این منابع افزودند: گروه «داعش» از برخی وب‌سایت‌های ارائه‌کننده شماره‌های بین‌المللی که می‌توان از آن برای فعال‌سازی اپلیکیشن واتس‌اپ استفاده کرد، سوءاستفاده می‌کند.

این منابع افزود: داعش تهدید تاجران و ثروتمندان با عنوان هزینه حکومت داری را افزایش داده اصطلاحی که به دلائل شرعی به جای زکات باب کرده زیرا پرداخت زکات منوط به وجود قدرتی حاکم برجامعه است.

باج گیری داعش از تجار و ثروتمندان دیرالزور

این تهدیدها حتی شامل پزشکانی می شود که از ترس تهدیدات این گروه و درخواست مالیات های 800 دلاری از دیرالزور فرار کرده اند.

ساکنان از قدرت این گروه وهابی تروریستی در اجرای تهدیدهایشان بیمناک هستند زیرا اخیرا به دلیل نافرمانی سرمایه‌گذار چاه نفت الحریجی وابسته به نیروهای دموکراتیک سوریه در پرداخت «هزینه حکومت داری » را آتش زدند.

گفتنی است گروه داعش علیرغم از دست دادن پایگاههای خود در باغوز در سال 2019 ، هنوز بر مناطق ریف دیرالزور شرقی تسلط دارد.