طبق آخرین آمارهای جهانی ابتلاء به ویروس کرونا، طی ۲۴ ساعت گذشته با افزایش ۶۸۰ هزار و ۹۲۵ نفری تعداد مبتلایان به این ویروس تاکنون به ۲۹۵ میلیون و ۵۸۹ هزار و ۹۷۴ نفر رسیده است.

فوتی‌های ناشی از کرونا در جهان با رشد هفت هزار و ۴۳۳ در یک روز به تعداد پنج میلیون و ۴۷۴ هزار و ۴۹۸ نفر رسیده است.

آمار بهبود یافتگان نیز به ۲۹۵ میلیون و ۵۸۹ هزار و ۹۷۴ نفر رسیده است.

آمار مبتلایان ۱۰ کشور اصلی درگیر شیوع کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد مبتلایان جدید هر کشور است.

آمار کرونا جهان ۱۶ دی ؛ ۷۴۳۳ فوتی

۱. آمریکا ۵۸ میلیون و ۱۰۰ هزار و ۵۲۵ نفر (۵۹۵ هزار و ۸۱۰ نفر)

۲. هند ۳۵ میلیون و ۱۸ هزار و ۳۵۸ نفر (۵۸ هزار و ۹۷ نفر)

۳. برزیل ۲۲ میلیون و ۳۲۳ هزار و ۸۲۷ نفر (۱۸ هزار و ۷۵۹ نفر)

۴. بریتانیا ۱۳ میلیون و ۶۴۰ هزار و ۵۸۷ نفر (۲۱۸ هزار و ۴۱۳ نفر)

۵. روسیه ۱۰ میلیون و ۵۷۰ هزار و ۲۱۲ نفر (۱۵ هزار و ۹۰۳ نفر)

۶. ترکیه ۹ میلیون و ۶۵۲ هزار و ۳۹۴ نفر (۵۴ هزار و ۷۲۴ نفر)

۷. فرانسه نهم میلیون و ۹۷۲ هزار و ۸۰۰ نفر (۲۳۲ هزار و ۲۰۰ نفر)

۸. آلمان هفت میلیون و ۱۷۶ هزار و ۴۴۸ نفر (۳۳ هزار و ۴۴۸ نفر)

۹. اسپانیا پنج میلیون و ۲۹۴ هزار و ۷۴۵ نفر (۱۲ هزار و ۴۳۴ نفر)

۱۰. اسپانیا شش میلیون و ۲۹۴ هزار و ۷۴۵ نفر (دو هزار و ۷۶۸ نفر)

۱۱. ایران شش میلیون و ۲۰۰ هزار و ۲۹۶ نفر (یک هزار و ۷۰۶ نفر)

آمار ۱۰ کشور اول فوتی‌های ناشی از کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد فوتی‌های جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۸۵۱ هزار و ۸۱۰ نفر ( ۲ هزار و ۱۳۴ نفر )

۲. برزیل ۶۱۹ هزار و ۴۲۶ نفر (۱۸۱ نفر)

۳. هند ۴۸۲ هزار و ۵۵۱ نفر (۵۳۴ نفر)

۴. مکزیک ۳۱۰ هزار و ۵۱۸ نفر (۸۱۱ نفر)

۵. روسیه ۳۰۳ هزار و ۵۰۰ (یک هزار و ۳۴۵ نفر)

۶. پرو ۲۰۲ هزار و ۵۵۰ نفر (۷۱ نفر)

۷. اندونزی ۱۴۶ هزار و ۷۹۱ نفر (۸ نفر)

۸. بریتانیا ۱۴۳ هزار و ۸۰۷ نفر (۱۴۷ نفر)

۹. ایتالیا ۱۴۰ هزار و ۴۶۰ نفر (۳۷ نفر)

۱۰. ایران ۱۳۱ هزار و ۷۳۶ نفر (۳۴)