منابع نزدیک به کابینه آلمان به خبرگزاری  این کشور اعلام کردند که دولت این کشور اقداماتی را برای توقف عرضه تجهیزات دفاعی و نظامی به قزاقستان انجام داده است. این منبع از ارائه جزئیات بیشتردرباره این طرح خودداری کرد.

این در حالی است که در سال ۲۰۲۱، آلمان ۲۵ قرارداد برای تامین محصولات دفاعی به ارزش ۲.۲ میلیون یورو به قزاقستان را تصویب کرد. حجم کل صادرات تسلیحات آلمان به کشور‌های جهان در سال گذشته بالغ بر ۹ میلیارد دلار بوده که بیش از نیمی از آن به مصر صادر شده است.

با افزایش قیمت سوخت در قزاقستان در روز‌های نخست سال ۲۰۲۲ تظاهرات‌های مردمی در شهر «ژان‌اوزن» یکی از شهر‌های نفت خیز قزاقستان آغاز و کم کم به شهر‌های بزرگ از جمله آلماتی، پایتخت این کشور کشیده شد.

آلمان فروش تجهیزات نظامی به قزاقستان را تعلیق کرد

از آغاز درگیری‌ها تاکنون بیش از سه هزار نفر بازداشت شدند و ۲۶ فرد مسلح نیز در درگیری با نیرو‌های امنیتی کشته شدند. همچنین ۱۹ تن از نیرو‌های پلیس و گارد ملی کشته و ۷۴۸ تن دیگر زخمی شدند.