«محمد الصهیود» از اعضای ارشد ائتلاف دولت قانون تأکید کرد پرونده خروج نیروهای آمریکایی باید در رأس اولویت‌های دولت آینده عراق قرار گیرد تا ثبات در این کشور برقرار شود.

الصهیود در مصاحبه با المعلومه افزود: نیروهای آمریکایی توافق با بغداد برای خروج از عراق را به صورت آشکار نقض کرده‌اند و پیگیری خروج آنها از عراق از مهمترین تصمیمات دولت جدید عراق خواهد بود و ما اتلاف وقت در این خصوص را نخواهیم پذیرفت.

وی ادامه داد: نیروهای رزمی آمریکا از عراق خارج نشده‌اند بلکه فقط اسم و عنوان آنها از رزمی به مستشاری تغییر پیدا کرده است و این موضوع، مسئولیت اخراج آنها از عراق را متوجه دولت جدید می‌سازد.

الصهیود تصریح کرد: طرف‌های ذیربط عراقی به علت سرگرم شدن به روند و تحولات سیاسی، از پیگیری واقعی پرونده اخراج نیروهای آمریکایی بازمانده‌اند و ادعای خروج نیروهای آمریکایی از عراق فقط یک تغییر اسم بود.

اولویت نخست دولت جدید عراق اخراج نیروهای آمریکایی است

گفتنی است اغلب طرف‌های سیاسی عراقی اعلام کرده‌اند نیروهای امنیتی کشورشان هیچ نیازی به حضور نیروهای آمریکایی ندارند و پارلمان در این خصوص نظر قطعی خود را اعلام کرده است، ولی آمریکا فقط اسم حضور خود در عراق را از رزمی به مستشاری تغییر داده است.