به گزارش افکارنیوز، فارس به نقل از پایگاه "الانتقاد"، "بان کی مون" طی اظهاراتی پس از نشست شورای امنیت درباره سوریه گفت: گروههای تروریستی از هرج و مرج در سوریه سوء استفاده میکنند و خطر جنگ داخلی در سوریه نزدیک و واقعی شده است.

وی افزود: تهدید روزافزون برای آغاز جنگ داخلی فراگیر در سوریه وجود دارد.

وی تصریح کرد: هیچ نشانه‌ای مبنی بر فروکش کردن خشونت در سوریه که از بیش از یکسال قبل بین نیروهای دولتی و معارضین آغاز شده است، مشاهده نمی‌شود.

دبیرکل سازمان ملل خواستار عدم مانعتراشی در برابر ماموریت ناظران سازمان ملل شد و تاکید کرد که یکی از خودروهای سازمان ملل روز پنجشنبه در مسیر حرکت به سمت روستای مورک هدف تیراندازی قرار گرفت و این در حالی است که این خودرو از ورود به روستای القبیر که روز چهارشنبه شاهد جنایت هولناک بود، منع شد.