به گزارش افکارنیوز به نقل از ایسنا، مهدي فيروزان خاطرنشان كرد: خانواده امام موسي صدر در مدت اخير و پس از سقوط قذافي اظهارات متناقض بسياري شنيده است كه البته قابل پيشبيني بود زيرا برخي از نزديكان قذافي با هدف تبرئه خود اخباري را جعل ميكردند. عدهاي ديگر براي حضور بيشتر در صحنه سياسي داشتن اخبار مختلف را امتياز براي خود ميدانستند و برخي نيز ديدگاههاي قذافي را تعقيب ميكردند و در دفاع از او اخباري كذب منتشر ميكردند.

وی افزود: با توجه به ارتباط خوب و مستقیمی که دولت لبنان با حکومت انتقالی لیبی دارد از نیات نهفته در این‌گونه اظهارات مطلع هستیم.

وی تاکید کرد: با توجه به گفت‌وگوهایی که با مقامات و حکومت انتقالی و انقلابیون داشته‌ایم و بارها هم اعلام کرده‌ایم، اخبار منفی در مورد امام موسی صدر نادرست است و مبانی اطلاعاتی و کارشناسی ندارد.

خواهرزاده امام موسي صدر همچنين در مورد آخرين پيگيريها براي آزادي امام موسي صدر گفت: اخيرا حكومت انتقالي ليبي پس از يك دوره ركود مجددا همكاريهايي مشترك براي يافتن محل زندان امام موسي صدر انجام دادهاند و اطلاعاتي كه به دست ما رسيده است، اميد ما را براي اينكه بتوانيم محل زندان امام را پيدا كنيم افزايش داده است.