حوالی ساعت ۲۲:۱۸ شب گذشته (پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۱) ، پدیده نورانی عجیبی بر فراز ایران و برخی کشورهای همسایه مشاهده شد. اینکه کشورهای متعددی موفق به تماشای این پدیده شدهاند، بدان معنی است که این پدیده در ارتفاع بسیار بالایی از زمین رخ داده است. همچنین شباهت ظاهری این پدیده با موارد مشابه در سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۸، این احتمال را مطرح کرد که منشأ این پدیده، نقص فنی موشکی در ارتفاعات بالا باشد.

مشاهده کنید