به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، در این اواخر تلاشهایی در کشور عراق مشاهده شده که در صددند،"نوری المالکی"، نخست وزیر این کشور را از طریق دادن رای عدم اعتماد به وی و کابینهاش از قدرت برکنار کنند و گفته میشود، ائتلاف کردستان در این امر بینقش نیست، در این زمینه با "عبد السلام المالکی" نماینده پارلمان عراق از جناح "ائتلاف ملی" به گفتوگو نشستهایم.

عبد السلام المالکی تأکید کرد: نوری المالکی که هم اکنون سمت نخست وزیری عراق را برعهده دارد، افزون بر این منصب تضمین کننده وحدت و یکپارچگی و استقلال عراق است، به ویژه پس از اینکه عراق پای در راه قطع وابستگی به بیگانگان و کشورهای خارجی را آغاز کرد و شروع به پای گذاشتن در راه بازیابی نقش و جایگاه منطقه‌ای و حتی بین المللی خود کرد.

المالکی در ادامه می‌گوید: روندی که هم اکنون شاهد آن هستیم و زمزمه‌های آن به گوش می‌رسد، را نباید چیزی جز تحریک‌های خارجی برشمرد و این امری آشکار و عیان برای تمام کسانی است که روند امور جاری در عراق را دنبال می‌کنند.

این نماینده پارلمان عراق افزود: توطئه‌ای که نوری المالکی هم اکنون در معرض آن قرار گرفته است، در واقع جنگی است که در خارج از کشور ریخته شده و آن را باید رهاورد ناکامی توطئه‌های رژیم‌های عربی حوزه خلیج فارس از جمله قطر و عربستان برشمرد.

وی گفت: بی‌تردید پیروی و تبعیت برخی از نمایندگان از خواسته‌ها و امیال " مسعود بارزانی "، رئیس منطقه کردستان نتایج وخیم و سنگینی برای آنها به دنبال دارد به ویژه آنکه خواسته‌های بارزانی هیچ نتیجه خوشایندی برای دیگر جریان‌ها و جناح‌های سیاسی عراقی به دنبال ندارد.

المالکی افزود: بارزانی تلاش می‌کند به واسطه روابط بین المللی و منطقه‌ای خود خواسته‌هایش را بر دیگر نیروهای سیاسی تحمیل کند، ‌ با اینکه در این میان هستند برادران نماینده و جناح‌ها و جریان‌هایی که ورود به اینگونه بازی‌های سیاسی را رد می‌‌کنند.

وی گفت: بالطبع ما هیچگاه با چنین خواستهها و اهدافی همراه نمیشویم، چراکه این خواستهها از همان ابتدا مشخص است که چه اهدافی را در بطن خود دنبال میکنند که مهمترین آن تقسیم عراق یا پیاده کردن سیستم فدرالی در آن بنابر خواسته آمریکاست به همین دلیل از تمام مردم عراق میخواهیم که نسبت به آنچه پیرامون آنها میگذرد، هوشیار و آگاه باشند و اجازه ندهند سرنوشت عراق در گرو اجرای طرحها و نقشههای بیگانگان باشد.