به گزارش افکارنیوز، شیخ "علاء الدین الزعتری"، مدیر اداره فتوای عمومی وزارت اوقاف سوریه در گفتوگو با فارس، فتواهای متعدد برخی شیوخ سلفی در خارج سوریه که ریختن خون شیعیان و علویها و تجاوز به همسران آنها را جایز و مباح کرده است فاقد ارزش و بدون پشتوانه خواند و گفت: هر فتوایی که به نص قرآن کریم استناد نجوید تحریکآمیز و فتنهجویانه است چون انسانها در جایگاه والاترین مخلوق خدا هستند و در تعامل با یکدیگر باید به متون و نصوص قرآن عمل کنند.

وی به آیات کتاب الهی قرآن کریم درباره سه نوع تعامل مردم با یکدیگر اشاره و تاکید کرد: از فرموده‌های خداوند متعال این است که مومنان با یکدیگر برادر و برابر هستند و در جای دیگر درباره تعامل با غیر اهل کتاب قرآن می‌فرماید: " ای مردم ما شما را از زن و مرد آفریدیم و شما را در ملل و قبایل مختلف قرار دادیم تا با یکدیگر آشنا شوید " و نوع دیگر تعامل با مخلوقات غیر انسانی خداست که گفته شده است همه مخلوقات آفرینش خداوند هستند و محبوب‌ترین آنها نزد خدا کسی است که به خانواده‌اش بیشتر توجه داشته باشد.

الزعتری تاکید کرد بر اساس آیات الهی خداوند در هیچ نوع تعاملی با دیگران دستوری مبنی بر قتل و یا تجاوز به ناموس کسی نداده و مردم را به آن دعوت نکرده است، ‌ بلکه قرآن کریم در تعامل با دیگران همواره دستور داده شیوه‌ای را پیش گیرید که راحتی شما و راحتی طرف مقابل فراهم گردد و روابط شما و طرف مقابل بر همکاری و آشنایی با یکدیگر و نه جنگ و مبارزه و کشتار استوار باشد.

مدیر اداره فتوای عمومی وزارت اوقاف سوریه ادامه داد: اگر به دوره قبایل و طوایف باز گردیم زمانی که امت واحده‌ای بودیم، در می‌یابیم که آیین ما هیچ‌گاه تجاوز و تعرض به دیگران و کشتار آنها را توصیه نکرده است و به عبارت بهتر تعرض به دین و خط مشی و افکار و ناموس دیگران در آیین اسلام تحریم شده و ارتکاب هریک از این پنج معاصی خروج از شریعت به شمار آمده است، حال خواه در داخل و یا خارج کشور این معاصی صورت گیرد و درباره هم‌زبانان و یا غیرهمزبانان با هم تفاوتی نمی‌کند.

الزعتری خواستار هوشیاری و بیداری مسلمانان نسبت به فتواهای گمراه کننده شد و گفت: بی‌تردید کسانی چنین فتواهایی می‌دهند که خواهان از بین بردن یک تمدن به طور کامل هستند و هیچ‌گاه نمی‌توانند خیرخواه ملتی باشند و چون موجب بروز فتنه بین مسلمانان می‌شوند باید آنها را افرادی منافق برشمرد.

وی با اشاره به اینکه صدور فتواهای فتنهجویانه از زمان اشغالگریهای آمریکا در منطقه رایج شده است ادامه داد: بیتردید کسانیکه چنین فتواهایی صادر میکنند، درصدد فتنهانگیزی در میان مسلمانان هستند تا به منافع آمریکا و رژیم اشغالگر اسرائیلی خدمت کنند که غدهای سرطانی در منطقه به شمار میآید.