وقتی که روسیه و چین، آمریکا را دور می زنند!

شرکت گازی گازپروم روسیه احتمالا از یک میدان گازی عظیم در جزیره ساخالین که تحت تحریم های آمریکا قرار دارد برای تامین گاز چین استفاده کند.

منابع آگاه گفتند آمریکا میدان یوژنوکیرینسکوی را در سال 2015 بر سر مسئله اوکراین تحریم کردند.

این میدان گازی، بزرگ ترین میدان گازی گازپروم در شرق دور است که برآورد می شود 711.2 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی و 111.5 میلیون تن میعانات گازی دارد.

وقتیکه روسیه و چین، آمریکا را درو می زنند!

گازپروم هفته گذشته به همراه شرکت ملی نفت چین، از امضای دومین توافق بلندمدت بزرگ خود برای عرضه 10 میلیارد مترمکعب گاز روسیه به شرق دور خبر دادند.

گازپروم اعلام کرد پس از اینکه این تکمیل شود، حجم گاز ارسالی روسیه به چین از طریق مسیر خط لوله شرق دور که شامل ارسال از خط لوله «قدرت سیبری»هم است، به 48 میلیارد مترمکعب در سال خواهد رسید.