به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، روزنامه "نویه زوریخه سایتونگ" در مطلبی نوشت: با توجه به بحران اقتصادی سختی که این روزها اسپانیا آن را تجربه می کند سازمانها و موسسات این کشور نیز در معرض انتقادهای سختی قرار گرفته اند. مواردی از فساد و فقدان هماهنگی، اعتبار سیستمها و سازمانهای دولتی در این کشور را در نظر مردم زیر سوال برده است.

در حالی که این روزها اسپانیا به دنبال یک راهکار نجات برای بانکهای بیمار خود است یکی از نشریه های این کشور اخیرا تقاضای موثر و قاطعانه برای نجات دموکراسی در این کشور را کرده است. در بین مردم اسپانیا این دیدگاه و طرز فکر گسترش پیدا کرده است که کشورشان تنها درگیر بحران اقتصادی نیست، بلکه گرفتار بحران اخلاقی می باشد.

نویه زوریخه سایتونگ در بخش دیگری از این مطلب نوشت: این تفاهم و طرز فکر مشترک در بین مردم اسپانیا حاکم شده است که وضعیت افتضاح اقتصادی تنها به این دلیل در کشورشان شیوع پیدا کرده است که بسیاری از وموسسات و سازمانهای حقوقی و نظارتی در انجام تکالیف خود شکست خورده اند. مردم اسپانیا بر این باورند که سازمانها و موسسات دولتی کمتر به فکر رفاه عمومی بوده و بیشتر علایق شخصی خود را دنبال می کنند.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است: ظاهرا نبود کنترل سیاسی و اجرایی سبب گسترش فساد در این کشور شده است.

این روزنامه سوئیسی در بخش دیگری از این مطلب نوشت: اخیرا(در سایه بحران اقتصادی) اعتماد اسپانیایی ها به سازمانها و موسسات دولتی کاهش چشمگیری داشته و بی اعتمادی جایگزین آن شده است. بر اساس نظر سنجی که اخیرا انستیتو تحقیقاتی " متروسکوپیا " انجام داده است نود درصد اسپانیایی ها بر این عقیده اند که طبقه سیاسی در کشورشان بدون در نظر گرفتن نیازهای مردم تنها علایق شخصی خود را دنبال می کنند. نه تنها در مطبوعات اسپانیا بلکه در بین احزاب مختلف این کشور این ترس و نگرانی ایجاد شده است که شهروندان به سیاستمداران خود پشت کنند.

"فرناندو والسپین" از کارشناسان علوم سیاسی در اسپانیا درباره کشورش این گونه اظهار نظر می کند: اسپانیا یک کشور بدون اعتماد به نفس است که در حالتی بین ترس و خشم قرار گرفته است.