به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، به دنبال برگزاری تظاهرات جمعه "پافشاری" در میدان التحریر قاهره معترضان مصری به صورت نمادین عوامل رژیم سابق این کشور به ویژه حسنی مبارک به اتهام کشتار تظاهراتکنندگان مصری و فساد مالی و سیاسی را محاکمه کردند.

تظاهرات‌کنندگان مصری با قرار دادن اتاقک‌های دارای میله، آدمک حسنی مبارک، رئیس جمهور مخلوع مصر را داخل آن گذاشته و وی را به صورت نمادین به دار آویختند.

در این تجمع انقلابیون تأکید کردند که احمد شفیق، نامزد راه یافته به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر و آخرین نخست وزیر حسنی مبارک نیز باید از عرصه فعالیت‌های سیاسی کنار گذاشته شود.در این تجمه بعد از قرائت حکم نمادین، معترضانی که نقاب حسنی مبارک را به چهره خود زده بودند، بصورت نمادین طناب دار به گردنشان آویخته شد.

تصاویر منتشر شده از این برنامه نشان از مطالبات گسترده مردم مصر برای صدور حکم اعدام مبارک است.