به گزارش افکارنیوز به نقل از تابناک، دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در این مصاحبه در مورد مذاکرات اخیر با نماینده ایران در آژانس و آینده مذاکرات ایران و آژانس، ادعاهای مطرح شده در مورد پارچین و درخواست ایران برای بررسی اسناد مورد ادعا، اتهام ایران به آژانس درباره همکاری آژانس با عاملان ترور دانشمندان هسته ای ایران، و موضوع سلاح های هسته ای صحبت کرده است.

در ابتدا، آمانو در پاسخ به این سوال که «آیا مذاکرات به بن رسیده است؟» می گوید ناامید شده؛ اما فکر نمی کند که فرآیند مذاکرات متوقف شده باشد. هرچند به بیان وی، نشست های بدون پیشرفت و حتی گاهی با عقب گرد او را بدبین کرده، اما می گوید مذاکرات ادامه خواهد یافت، اگرچه هنوز تاریخ آن مشخص نشده است.

دبیر کل آژانس با مقایسه گفتگوی اخیر و گفتگوهای تهران، دیدار خود با سعید جلیلی در تهران را مثبت می خواند و می گوید «ما در بسیاری از حوزه ها نگاه یکسانی نداشتیم، اما زمینه مشترکی داشتیم… من امیدوار بودم که بتوانیم به توافقنامه ای دست یابیم، و به زودی آن را امضا و اجرا کنیم».

آمانو همچنین در مورد درخواست ایران از آژانس برای ارائه اسناد مرتبط گفته این مساله ای جدی نیست و البته آژانس هم نمی تواند تمام پرونده ها را در اختیار ایران قرار دهد. اما اگر کشورها مایل باشند پرونده ها را در اختیار داشته باشند و اگر زمان برای این کار مناسب باشد، می توانیم این پرونده ها را در اختیار آنها قرار دهیم. اما اگر بر اساس قضاوت ما برخی اطلاعات به قدر کافی معتبر نباشد، این کار را نخواهیم کرد. وی می افزاید ما این موضوع را به طور کاملاً واضح برای ایران توضیح داده ایم و بنابراین فکر نمی کنم مساله مهمی در میان باشد.

دبیر کل آژانس همچنین «پارچین» را یکی از اولویت های آژانس می داند اما تأکید می کند که این «تنها مساله» یا «اصل مساله» نیست و می گوید که مسائل مهم دیگری نیز وجود دارند که در پیوست گزارش نوامبر به آن ها اشاره شده است. وی همچنین با اشاره به این که آژانس ماموری در پارچین ندارد و از تصاویر ماهواره ای استفاده می کند، در مورد فعالیت های این سایت نظامی می گوید «ممکن است آنچه ما دیروز دیده ایم، فردا درست نباشد. بنابراین در این مرحله نمی توانم بگویم چقدر نگرانیم».

آمانو در مورد روابط با ایران و این مساله که ایران آژانس را به جاسوسی و همدستی در ترور دانشمندان هسته ایش متهم می کند، گفت ما یک موافقتنامه فراگیر تامین امنیت داریم و تابع دیگر قوانین مرتبط ایران نیز هستیم و آن را اجرا می کنیم.

وی همچنین جریان کار آژانس و گروه ۱ + ۵ در مذاکرات با ایران را، به علت تفاوت گستره مسائل مورد بحثو شرکت کنندگان «مجزا، مستقل و متفاوت» از هم می داند. آمانو می گوید گاهی ۱ + ۵ پیشرفت می کند و آژانس نه. گاهی هم آژانس چشم انداز بهتری نسبت به ۱ + ۵ دارد که این بالا و پایین شدن ها چندان نگران کننده نیست.

آمانو در مورد ایران و سلاح هسته ای نیز ادعاهای دوجانبه مندرج در گزارش های آژانس را تکرار می کند. وی می گوید: ما نگفته ایم که ایران سلاح هسته ای دارد. ما همچنین نگفته ایم ایران تصمیم گرفته سلاح هسته ای به دست آورد. اما گفته ایم در حوزه های مختلف که با ابزارهای انفجار هسته ای مرتبط هستند، نگرانی هایی داریم. و در نتیجه نیاز به شفاف سازی است. و اگر شفاف سازی صورت نگیرد، ما بیشتر نگران می شویم.