به گزارش افکارنیوز، فارس به نقل از مرکز اطلاع رسانی The local نوشت: حدود دو سوم افرادی که نام آنها در لیست ۱۰۰ ثروتمند برتر اروپایی مشاهده میشود ترجیح دادهاند جهت ادامه زندگی به کشور سوئیس نقل مکان کنند.

بسیاری از این افراد از ترس هزینه هنگفت مالیات بر درآمد و برخی دیگر جهت فرار از فضای بحران اقتصادی ترجیح داده‌اند کشورهای خود را رها کرده و به سوئیس بروند.

در حال حاضر سوئیس نه تنها به عضویت منطقه یورو در نیامده، بلکه عضویت در اتحادیه اروپا را نیز نپذیرفته است. همین مسئله سبب شده است تا سوئیس از بحران مالی اروپا تاثیر کمتری بپذیرد.

چند وقت قبل رسانههای غربی گزارش دادند که بسیاری از ثروتمندان فرانسوی نیز جهت گریز از طرحهای مالیاتی فرانسوا اولاند رئیس جمهور جدید این کشور به سوئیس نقل مکان کردهاند.