منابع خبری اعلام کردند که این حمله سایبری شنبه شب انجام شد و طی آن چندین وبگاه بانک های مهم اسرائیل از دسترس خارج شدند.

بر پایه این گزارش، وبگاه‌های بانک‌های «مسعد، اینترناسیونال، اوتزارهاشیال» و چندین بانک مهم دیگر رژیم صهیونیستی از دسترس خارج شدند.

خبرگزاری «اسپوتنیک» نیز اعلام کرد که دسترسی کاربران به اپلیکشن و وبگاه های این بانک‌ها برای چندین ساعت قطع شده بود.

اختلال از نیمه شب شنبه با اعلام کندی و مشکل در دسترسی به بانک «هبو علیم» یکی از بزرگترین بانک‌های رژیم صهیونیستی آغاز شد و به سرعت به دیگر بانک‌های بین المللی این رژیم هم سرایت کرد.

این چندین بار در هفته های گذشته است که تارنماهای بانکی رژیم صهیونیستی به علت حملات سایبری دچار چنین اختلال هایی می‌شوند.

۱۴ مارس گذشته نیز ده‌ها کاربر و مشتریان بانکی از اختلال در دسترسی به وبگاه های بانک‌های خود و دریافت خدمات الکترونیکی از آن‌ها شکایت کرده بودند.

سیستم بانکی اسرائیل عاجز در برابر حملات سایبری

گزارش ها حاکی است که انجام این حمله سایبری، نگرانی مقام های رژیم صهیونیستی را در پی داشته و توانایی اسرائیل برای مقابله با آنها را زیر سوال برد.