راهکار عراق برای کاهش چشمگیر ریزگردها

 حمید النایف سخنگوی وزارت کشاورزی عراق، گفت که این کشور برای مبارزه با ریزگردها پروژه کمربند سبز بغداد را با بانک مرکزی و اتحادیه بانک‌های عراق تعریف کرد.

او گفت که در عمل مبالغی که برای این پروژه تأمین شد بسیار اندک بود و کمک چندانی به حل مشکل نکرد.

وی افزود که اجرای پروژه کمربند سبز متوجه شهرداری بغداد و نه وزارت کشاورزی است هرچند وزارت کشاورزی در تأمین نهال و اقدامات لجستیک در اجرای پروژه همکاری می‌کند.

سخنگوی وزارت کشاورزی عراق گفت که عراق برای کاهش ریزگردها و طوفان‌های شن نیاز به کاشت ۱۵ میلیارد درخت دارد.

وی گفت که درخت‌های مناسب برای کاشت در عراق نخل، بادام زمینی و زیتون است که خاک را نگه می‌دارند و هوا را تمیز می‌کنند و مانع از به حرکت درآمد ریزگردها می‌شوند.

راهکار عراق برای کاهش چشمگیر ریزگردها

سخنگوی وزارت کشاورزی عراق با اشاره به اینکه ایجاد کمربندهای سبز در همه استان‌های عراق، جزو پروژه‌های معوق مانده است و جز در استان کربلا اجرا نشده است، افزود: موفقیت این طرح در استان کربلا اثبات شده است.