تصاویری از بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس در جریان سفر به هند را می بینید.

بوریس جانسون؛ مُدِل هندی شد!