دیمیتری مدودف گفت: «مردم اغلب از من می‌پرسند که چرا محتوای پست‌های تلگرام من اینقدر خشن هستند. پاسخ من این است که من از غربیها متنفرم.»

او با صراحت گفت:« آنها احمق هستند. آنها برای ما یعنی روسیه مرگ می‌خواهند و تا زمانی که من زنده هستم، همه کار را انجام خواهم داد تا آنها را ناپدید کنیم.»

دیروز، مدودف تاکید کرد که به دلیل تشدید تحریم ها علیه مسکو، اتحادیه اروپا برای یافتن منبع نفتی جایگزین با کیفیت مشابه با انرژی روسیه، مبارزه خواهد کرد.

چندی پیش، معاون رئیس شورای امنیت ملی روسیه اعلام کرد: در صورتی که موشک‌هایی که آمریکا در اختیار اوکراین قرار می‌دهد به خاک روسیه اصابت کند مسکو راهی جز هدف قرار دادن مراکز تصمیم گیری در اوکراین نخواهد داشت.

مدودف: غرب مرگ را برای روسیه می خواهد

او گفت: ما تغییر مواضع را در واشنگتن مشاهده می‌کنیم، در آغاز آمریکا اعلام کرده بود که به کی یف سامانه موشکی نخواهد داد پس از آن موضع خود را تغییر داد و گفت انواع مشخصی از این سلاح به اوکراین ارسال خواهد شد که این نوع سلاح دور برد نیست، اما به هر حال این برای کشورمان خطرناک است.