«سید مقتدی صدر » رهبر جریان صدر نمایندگان و اعضای ارشد این جریان را برای برگزاری نشستی فوری در عصر روز چهارشنبه در منطقه الحنانه شهر نجف فراخواند.

سه روز پیش ، رهبر جریان صدر عراق از نمایندگان این جریان در پارلمان عراق خواست تا استعفای خود را به رئیس پارلمان ارائه دهند. وی در ادامه به همپیمانان پارلمانی جریان صدر گفت: «به همپیمانان خود در مجلس می‌گویم که شما از همپیمانی با ما آزاد هستید».

سید مقتدی الصدر پنجشنبه پیش از نمایندگان عضو فراکسیون صدر در پارلمان خواست که استعفای خود را بنویسند تا برای ارائه آن طی روزهای آینده به دستور وی، آماده باشند.

وی در توضیح دلیل درخواست استعفای نمایندگان جریان صدر گفت: «من دغدغه قدرت و سیاست نداشتم و فقط خواستار رسوا کردن هر فاسد ظالمی بودم. اکثریت برای ماست نه دیگران؛ در دولت توافقی شرکت نخواهم کرد».

رهبر جریان صدر ضمن اعلام اینکه انسداد سیاسی در عراق «ساختگی» است، افزود: نمایندگان فراکسیون صدر آماده استعفاء هستند.

نمایندگان جریان صدر برای برگزاری جلسه فراخوانده شدند

 جریان صدر عراق طی انتخابات اخیر، موفق شد با کسب ۷۳ کرسی از اصل ۳۲۹ کرسی پارلمانی در صدر قرار گیرد و پس از آن، ائتلاف سنی تقدم با ۳۷ کرسی و ائتلاف دولة القانون با ۳۳ کرسی، حزب دموکرات کردستان عراق با ۳۱ کرسی، ائتلاف کردستان و ائتلاف الفتح به رهبری هادی العامری با ۱۷ کرسی در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.