نیروهای سوریه دموکراتیک (قسد) که مسئول حفاظت از این زندان هستند به دنبال این حمله تمامی محیط اطراف زندان را محاصره و نیروهای خود را به همراه تجهیزات نظامی در سراسر شهر، جهت دستگیری زندانی‌های فراری مستقر کرد.

خبرگزاری اسپوتنیک هم به نقل از روزنامه "الوطن" و منابع ناشناس گزارش داد بیش از 30 نظامی داعش از زندان سوریه فرار کردند.

پلیس در جستجوی فراریان و در حال بازرسی خانه‌های اطراف است.

در ۲۱ ژانویه، نیروهای سوریه دموکراتیک پس از کنترل حمله انجام شده توسط داعش در داخل و اطراف زندان "غویران" در حسکه، از فرار نزدیک به سه هزار تن از جنگجویان داعشی جلوگیری کردند.

فرار داعشی‌ها از زندان مرکزی رقه سوریه

شایان ذکر است که از ابتدای سال گذشته شورش و نافرمانی‌هایی از سوی داعشی‌هایی که در زندان‌های تحت کنترل قسد، نگهداری می‌شوند، رخ داده است.