این نظرسنجی توسط خبرگزاری یاهونیوز-پایگاه یوگاو در تاریخ ۱۰ ژوئن الی ۱۳ ژوئن ۲۰۲۲ انجام شده و ۱۵۴۱ شرکت‌کننده در آن حضور داشتند. ۵۵ درصد از شرکت‌کنندگان با حضور دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهوری سابق آمریکا در انتخابات 2024 مخالفت کردند و تنها ۳۱ درصد نسبت به این موضوع رای مثبت دادند.

در قسمت دیگر این نظرسنجی با دیدگاه حزبی، سوال مشابهی پرسیده شد و ۸۰ درصد دموکرات‌ها رای منفی و ۱۴ درصد آنها با حضور ترامپ موافق بودند. این در حالیست که ۲۵ درصد از جمهوری‌خواهان با شرکت او در انتخابات ۲۰۲۴ مخالف و ۵۸ درصد موافق بودند.

جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا نتیجه بدتری را از شرکت‌کنندگان دریافت کرد. هنگامی که از مردم پرسیده شد آیا مایلند بایدن در انتخابات ۲۰۲۴ شرکت کند، ۶۴ درصد مخالف و ۲۱ درصد موافق حضور او بودند.

هنگامی که با دیدگاه حزبی چنین سوالی پرسیده شد، ۳۶ درصد دموکرات‌ها مخالف حضور بایدن در انتخابات ۲۰۲۴ و ۴۳ درصد موافق بودند. این در حالیست که ۸۴ درصد از جمهوری‌خواهان رای منفی و تنها ۱۰ درصد با شرکت مجدد او در انتخابات موافق بودند.

در قسمت دیگری از این نظرسنجی، هنگامی که از شرکت‌کنندگان پرسیده شد که اگر دونالد ترامپ و جو بایدن در انتخابات ۲۰۲۴ با یکدیگر رقابت کنند، آن‌ها به چه کسی رای خواهند داد، اکثر شرکت‌کنندگان به ترامپ رای مثبت دادند. ۴۲ درصد از شرکت‌کنندگان اعلام کردند به ترامپ رای خواهند داد و تنها ۳۹ درصد به بایدن رای مثبت دادند و همچنین ۲۰ درصد دیگر شرکت‌کنندگان نسبت به این موضوع مطمئن نبودند.

اکثر آمریکایی‌ها نه بایدن را می‌خواهند نه ترامپ را

بر اساس نظرسنجی فاکس نیوز، علی‌رغم شکست بایدن در نظرسنجی خبرگزاری یاهونیوز-پایگاه یوگاو، ترامپ هم پس از آغاز جلسه استماع کنگره آمریکا درخصوص حمله به کنگره این کشور (۶ ژانویه)، اندکی کاهش محبوبیت داشته است؛ ۵۵ درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی که در بین ۱۰ الی ۱۳ ژوئن برگزار شد، رای منفی به این رئیس‌جمهوری سابق دادند.