والدین و دانشجویان دانشگاه توانستند قاتل را قبل از فرار دستگیر کرده و به نیروهای پلیس تحویل دهند.

در این حادثه دانشجوی دیگری که قصد مداخله برای نجات قربانی داشت نیز مجروح شد.

به گزارش منابع محلی پلیس یک ساعت پس از ارتکاب قتل به محل جنایت رسید.

پلیس در این خصوص گزارشی مبنی بر آمادگی برای معرفی متهم به دادسرای عمومی و بازجویی از وی به اتهام قتل عمد، نگهداری غیرمجاز سلاح سرد و اخلال در نظم عمومی تهیه و ارائه کرد.

این حادثه در فضای مجازی مصر تاسف کاربران را به همراه داشت، کاربران در مصر کلیپ تکان‌دهنده‌ای را این حادثه ناگوار پخش کردند.

سلاخی یک دانشجو توسط همکلاسی‌اش

براساس گزارش پایگاه بین المللی نامبیو «Numbeo» در زمینه جرم و جنایت، مصر رتبه سوم کشورهای عرب و بیست و چهارم جهان را دارد و قتل‌های خانوادگی، یک چهارم آمار این کشور را تشکیل می‌دهد. از سوی دیگر مطالعه مرکز دولتی تحقیقات جنایی و اجتماعی مصر تایید می کند که 92 درصد قتل ها، مرتبط با موضوعات ناموسی است و عوامل اقتصادی، یکی از دلایل اصلی دو برابر شدن آمار قتل ها است.