نشریه «نیوزویک» در یادداشتی به قلم «داراگ روچ» به بررسی عواقب شکست حزب دموکرات در انتخابات میان دوره کنگره آمریکا در ماه نوامبر پرداخت.

نیوزویک نوشت: «اگر دموکرات‌ها کنترل کنگره را در انتخابات میان دوره‌ای نوامبر از دست بدهند، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا ممکن است با استیضاح مواجه شود».

طبق این یادداشت، اگر حزب بایدن کنترل هر دو مجلس نمایندگان و سنا را از دست بدهد، با توجه به اینکه برخی جمهوری‌خواهان نشان می‌دهند که اکثریت اعضای این حزب در مسیر استیضاح حرکت خواهند کرد، این ماجرا ممکن است به این امر ختم شود.

به نوشته نیوزویک، دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای که در آن سیاستمداران برای کسب کرسی‌های مجلس نمایندگان و سنا با یکدیگر رقابت خواهند کرد، با شکست‌های قابل توجهی روبرو هستند.

استیضاح در انتظار بایدن

این نشریه توضیح داد که روند استیضاح مستلزم رای اکثریت اعضای مجلس نمایندگان و دو سوم آرای سناتورها است.

پیش از این، «تولسی گابارد» عضو سابق کنگره و نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هشدار داد که بایدن در حال کشاندن جهان به سوی دیگری هسته‌ای ویران کننده است.