عادل الجبیر ، وزیر مشاور امور خارجه دولت عربستان سعودی گفت: چین بزرگترین شریک تجاری ما است.

 

به نقل از سی ان ان، الجبیر گفت: چین بازار بزرگی برای انرژی است و در آینده یک سرمایه گذار بزرگ در عربستان سعودی است.

وزیر مشاور امور خارجه دولت عربستان سعودی با اشاره به روابط هشتاد ساله عربستان با آمریکا گفت:« ما منافعی داریم که بسیار گسترده است؛ روابط بازار‌های مالی ما با آمریکا بسیار حیاتی است».

عادل الجبیر همچنین اذعان کرد: عربستان سعودی روابط خوبی با دو حزب حاکم آمریکا دارد و هر رئیس جمهوری که در آمریکا بر سر کار باشد دوست ریاض  است.

گرچه این مقام سعودی مدعی روابط نزدیک با هر دو حزب آمریکاست، اما به طور سنتی سعودی ها حامی حزب جمهوری خواه محسوب می شوند

عادل الجبیر: چین بزرگترین شریک تجاری عربستان است