این بار سرود سلام فرمانده در یک مراسم عروسی در جمهوری آذربایجان اجرا شد و مهمانان، سلام فرمانده را همخوانی کردند. 

 

حجم ویدیو: 2.46M | مدت زمان ویدیو: 00:00:45