مشاور پیشین رئیس جمهور آمریکا در یک دادگاه فدرال بابت ممانعت از اختیارات تحقیق کنگره مجرم شناخته شد.

استیو بنن، مشاور سابق رئیس جمهور پیشین آمریکا پس از خودداری از همکاری با کمیته تحقیق در مورد حمله ششم ژانویه ۲۰۲۱ به کنگره، روز جمعه در یک دادگاه فدرال بابت ممانعت از اختیارات تحقیق کنگره مجرم شناخته شد.

«استیو بنن» ۶۸ ساله، چهره عوام گرایی جناح راست (محافظه کاران) در آمریکا و رئیس ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۶، ماه اکتبر از مجازاتش مطلع خواهد شد.

هیئت منصفه یک دادگاه فدرال در واشنگتن روز جمعه به مدت کمتر از سه ساعت برای نتیجه گیری در مورد دو اتهامی که به استیو بنن وارد شده است، مشورت کرد.

مشاور سابق دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا با احتمال محکوم شدن از یک ماه تا یک سال زندان برای هر کدام از این اتهام‌ها روبروست.

مشاور ترامپ در یک دادگاه فدرال مجرم شناخته شد

استیو بنن پس از آنکه اوت ۲۰۱۷ از کاخ سفید کنار گذاشته شد، نزدیک به دونالد ترامپ باقی ماند و روز قبل از حمله شش ژانویه ۲۰۲۱ به مقر کنگره آمریکا با او تبادل نظر کرده بود.