منابع فلسطینی گزارش دادند که شاه بحرین در پی عدم مصافحه رئیس کمیته میراث فرهنگی این کشور با سفیر رژیم صهیونیستی و مخالفت وی با عادی سازی روابط ، این مقام زن بحرینی را برکنار کرده است.

بنابراین گزارش، اخیراً در منزل سفیر آمریکا در منامه مراسمی برگزار شده که در آن «ایتان نائیه» سفیر رژیم صهیونیستی در بحرین نیز حضور داشته است.

در جریان این مراسم، «می بنت محمد آل خلیفه» رئیس کمیته میراث فرهنگی بحرین از ضمن خودداری از مصافحه با سفیر رژیم صهیونیستی، با عادی سازی روابط با این رژیم نیز مخالفت کرده است.

در پی این رخداد، حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین وی را از مقامش برکنار کرده است.

اخراج مقام بحرینی به دلیل عدم مصافحه با سفیر رژیم صهیونیستی

گفتنی است دولت بحرین و رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۰ به میانجیگری دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت آمریکا، توافق عادی سازی روابط را به امضا رساندند اما از آن زمان تاکنون مخالفت مردم بحرین با عادی سازی روابط با این رژیم به مانعی جدی برای توسعه روابط تل آویو – منامه تبدیل شده است.