یائیر لاپید نخست وزیر رژیم صهیونیستی در توئیتی، بحرین را هم پیمان مهم اسرائیل در خاورمیانه دانست.

در توئیت لاپید آمده است که وی پنج شنبه گذشته با ولیعهد و نخست وزیر بحرین نیز تلفنی گفتگو و درباره تقویت روابط دو جانبه با آن دو بحث و تبادل نظر کرده است.

نکته قابل توجه در توئیت نخست وزیر رژیم اشغالگر این است که وی بحرین را نه فقط هم پیمان اسرائیل بلکه هم پیمان مهم اسرائیل توصیف کرده است، توصیفی که تا کنون هیچ یک از سران رژیم اشغالگر جرأت نکرده است، نه برای سازشکاران عرب قدیم و نه سازشکاران عرب جدید، به کار ببرد.

در همین حال هیچ یک از سازشکاران عرب قدیم و جدید هم تا کنون ابراز تمایل نکرده اند که اسرائیل آنان را هم پیمان خطاب کند.

این موضوع به خوبی نشان می دهد که نظام آل خلیفه تا چه میزان در دایره طرح و نقشه صهیونیسم در منطقه قرار گرفته و از محیط عربی و اسلامی خود دور شده است. البته رژیم آل خلیفه پیش از همه، به طور کامل از ملت بحرین دور شده است، ملتی که مخالف سقوط آزاد نظام آل خلیفه در دامان صهیونیسم جهانی است.

حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین، متوهمانه تصور می کند طایفه سنی بحرین حامی سیاست های سازشکارانه وی در برابر رژیم صهیونیستی است و این در حالی است که در کمال ناباوری متوجه شده است که برخی از اعضای خاندان حاکم نیز با این سیاست مخالفند.

نمونه چنین مخالفتی "شیخه می بنت محمد آل خلیفه" رئیس هیئت فرهنگ و آثار باستانی بحرین است. این مسئولیت در دولت بحرین معادل وزارت است.

این مقام بحرینی نیمه ماه گذشته از دست دادن با سفیر رژیم اسرائیل خودداری کرد یعنی هنگامی که در مجلس ترحیمی که سفیر آمریکا در منامه برپا کرده بود، با هم در یک مکان حضور یافتند.

نظام آل خلیفه این اقدام شیخه می را مخالفت با عادی سازی روابط دانست و بر همین اساس پادشاه بحرین با صدور فرمانی در پنج شنبه گذشته، او را از منصبش کنار گذاشت.

داغ ننگ هم پیمانی بحرین با رژیم اشغالگر، بر پیشانی نظام آل خلیفه

شیخه می پیشتر هم به مخالفت با یهودی سازی محله های بخش قدیمی قدس شناخته شده بود.

وی همچنین با طرح سرمایه گذاران یهود برای ساخت محله ای یهودی در منامه مخالفت کرده بود.

توافق عادی سازی با رژیم صهیونیستی که نظام آل خلیفه آن را سال 2020 امضا کرد، در واقع توافقی بین نظام آل خلیفه و رژیم اشغالگر است زیرا نه بحرین و نه ملت بحرین، هیچ ارتباطی با این رژیم ندارند.

ملت بحرین چه شیعه و چه سنی، نه در حال حاضر و نه در آینده، رژیم اشغالگر را به رسمیت نخواهد شناخت و این ننگ که لاپید بحرین را هم پیمان مهم توصیف کند، جز بر پیشانی نظام آل خلیفه نخواهد ماند.