هواداران سید مقتدی صدر رهبر جریان حکمت ملی عراق تصویر او را روی مقر جریان حکمت ملی به ریاست سید عمار حکیم در بغداد قرار دادند.

شاهدان عینی می‌گویند که به دنبال تجمع روز جمعه طرفداران جریان حکمت ملی عراق در میدان الخلانی در مرکز بغداد، هواداران جریان صدر مقابل دفاتر جریان حکمت ملی عراق به ریاست سید عمار حکیم در برخی از مناطق بغداد تجمع کرده و شعارهایی را علیه جریان حکمت سر دادند.

طرفداران جریان حکمت ملی عراق ساعت 16 عصر روز جمعه به وقت محلی تظاهراتی در میدان الخلانی واقع در مرکز بغداد، در راستای حمایت از نامزدی نخست وزیری محمد شیاع السودانی برگزار کردند.

 «سید عمار حکیم» رهبر جریان حکمت ملی عراق در سخنرانی روز اول محرم در میدان خلانی بغداد با بیان اینکه در هفته‌های گذشته شاهد تلاش‌های بسیار برای ایجاد فتنه میان طیف‌های گوناگون ملت عراق و نیز درون بزرگ‌ترین طیف اجتماعی عراق بودیم، اظهار داشت: این تلاش‌های شوم جز در پی آسیب زدن و شر رساندن به عراق و ملت عراق نیست.

رهبر جریان حکمت ملی سه روز پیش هم در با «محمد شیاع السودانی» نامزد نخست‌وزیری آینده عراق دیدار کرد و خواستار تشکیل دولت جدید با حضور نیروهای پاکدست و به دور از سهمیه بندی طایفه‌ای شد.

شامگاه چهارشنبه گذشته صدها نفر از طرفداران جریان صدر عراق در اعتراض به نامزدی نخست وزیری محمد شیاع السودانی گزینه پیشنهادی چارچوب هماهنگی شیعیان عراق برای تصدی منصب نخست‌وزیری به میدان «التحریر» بغداد آمده‌اند.

نصب تصویر مقتدی صدر روی مقر جریان حکمت ملی عراق!

تظاهرات‌کنندگان ساعتی پس از تجمع در میدان التحریر به سمت منطقه سبز بغداد حرکت کرده و پس از تخریب دیوارهای بتنی موجود وارد این منطقه حفاظت‌شده و مقر پارلمان عراق شدند.