وزارت دفاع عراق در واکنش به تنشها و آشوبهای اخیر وهجوم حامیان آشوبگر طرفدار جریان صدر در بیانیه ای اعلام کرد، ارتش با همه فرماندهان و اعضایش در خدمت مردم عراق است.

 

در ادامه این بیانیه آمده است، وظیفه نیروهای امنیتی حفاظت از تظاهرات کنندگان و اموال عمومی و خصوصی و جلوگیری از هرگونه نقض امنیتی است. 

وزارت دفاع عراق در ادامه بیانیه خود همچنین بر وظیفه نیروهای امنیتی برای سرکوب عوامل نفوذی و جریانهایی که به دنبال سوءاستفاده از این شرایط بر علیه ثبات و امنیت کشور هستند، تاکید کرد. 

در حالی که در هفته پیش، پس از ۱۰ ماه با معرفی «محمد شیاع السودانی» امیدها برای تشکیل دولت جدید زنده شد و پارلمان نیز آماده انتخاب رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس پارلمان می‌شد، تظاهرات حامیان جریان صدر برای مخالفت با روند سیاسی، شرایط را پیچیده کرد.

بیانیه وزارت دفاع عراق درباره آشوب‌های اخیر

حامیان مقتدی صدر برای بار دوم در ۷۲ ساعت، روز شنبه وارد صحن پارلمان شدند. «ابراهیم الجابری» رئیس دفتر مقتدی صدر در بغداد نیز که به میان حامیانش رفته بود، از تحصن نامحدود در صحن پارلمان خبر داد؛ بنابراین حامیان صدر شب را در پارلمان و محوطه منطقه سبز سپری کردند و همچنان نیز در صحن به حالت تحصن به سر می‌برند.