قرار بود دولت جدید در صحن پارلمان، سوگند قانون اساسی یاد کند اما این محل اکنون صحنه ادامه تجمع و تحصن هواداران مقتدی صدر در اعتراض به روند تشکیل دولت است.

خبرنگار العالم با حضور در پارلمان عراق از این واقعه گزارش تهیه کرده است. یکی از این معترضان به خبرنگار العالم گفت: "ما از شب گذشته در اینجا هستیم از بصره آمده ایم. ما همه از جریان صدر هستیم. هدفمان اصلاحات است. رهبر ما یک مصلح است و ما هم در کنار او خواستار اصلاحات هستیم..."

معترض دیگری گفت: "ما شهروندان خواستار تغییر هستیم. این بار باید این تغییر عمیق و ریشه ای باشد باید راه حلی وجود داشته باشد زیرا این آخرین تظاهرات برای یافتن راه حلی مناسب همه شهروندان عراقی است".

فرد دیگری گفت: "هدف از این تحصن براندازی این گروه فاسد است. مشکل ما فقط محمد الشیاع السودانی نیست بلکه کل مجموعه سیاسی است".

یک روحانی درباره نگرانی از کشمکش های داخلی بین شیعیان گفت که ان شاءالله به لطف حضور افراد دانا و هشیار، چنین اتفاقی نخواهد افتاد و مردم ما روحیه وطن پرستی دارند.

یک نماینده مستعفی از فراکسیون صدر هم درباره دعوت چارچوب هماهنگی به حل بحران گفت: "این موضوع را به رهبران واگذاشته ایم. رهبر ما مقتدی صدر است و هر گونه گفتگو و رایزنی باید با ایشان باشد".

با ادامه تحصن معترضان و عدم پذیرش دعوت به گفتگو و خروج از بحران، نمی توان به حل بحران در آینده نزدیک امیدوار بود.

 

حجم ویدیو: 22.63M | مدت زمان ویدیو: 00:03:30