«ابوالسیف المصری» از اعضای ارشد گروه القاعده در صفحه توییترش به هواداران این گروه در "سراسر جهان" اطمینان داده است که  با الظواهری ملاقات کرده و رهبر گروه القاعده سالم و سرحال است.

باوجود این معلوم نیست که وی این توییت را  چه زمانی و از چه محلی نوشته و چه موقع با ظواهری ملاقات داشته است.

وی همچنین اشاره ای به محل دقیق  «ایمن الظواهری»   نکرده است.

مقامات امریکایی اذعان کردند صبح روز یکشنبه در اثر حمله هواپیمای بدون سرنشین در شهر کابل، «ایمن ظواهری» رهبر القاعده را کشته‌اند.

عضو ارشد القاعده کشته‌شدن ایمن الظواهری را تکذیب کرد

از سوی دیگر هرچند حمله پهپادی آمریکا از سوی دولت موقت طالبان تأیید شد، اما از چگونگی واقعه، هدف و تلفات حادثه هنوز جزئیاتی منتشر نشده است.