یک روزنامه فرانسوی نوشت: در کنار سرویس های جاسوسی سیا، MI۶ و موساد، سرویس های جاسوسی آلمان و فرانسه هم در ترور دو دانشمند هسته ای ایران همکاری داشته اند.
نول اوبزرواتور می نویسد: همه سرویس های جاسوسی غرب جنگ پنهانی را علیه ایران پی می گیرند. باب وودوارد نویسنده آمریکایی در جدیدترین کتاب خود فهرست عملیات های مخفی را که توسط دولت بوش فرماندهی شده است و همچنان نیز در جریان است آورده است. در این کتاب توقف یا ایجاد اختلال در فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی از اولویت های کاری سازمان سیا برشمرده شده است. همین داستان درباره ام آی شش انگلیس صادق است. روز بیست و هشتم اکتبر، سر جان ساورز رئیس ام آی شش که جاسوسی برجسته است به صورت علنی اعلام کرد عملیات مشترک سرویس های جاسوسی برای مقابله با برنامه هسته ای ایران آغاز شده است. بلافاصله پس از آن در اسرائیل رونن برگمن، روزنامه نگار که کتابی را درباره عملیات مخفی موساد در دست تحریر دارد در این باره گفت «مسئله ایران باعثفعالیت شدید اطلاعاتی و نظامی موساد شده است.» در فرانسه نیز، تفاهم در این باره محقق شده است. فرانسوا آیسبورگ، کارشناسی که این مسائل حساس را پیگیری می کند می گوید: «مسئله هسته ای ایران یکی از معدود موضوعاتی است که درباره آن بین سازمان امنیت خارجی فرانسه، سازمان اطلاعات نظامی و سازمان مرکزی اطلاعات داخلی این کشور همکاری نمونه ای در بالاترین سطح مشاهده می شود. در سرویس اطلاعاتی آلمان «ب ان د» هم در این زمینه کاملا اتفاق نظر وجود داشت. همین اتحاد سرویس های جاسوسی زمینه ساز مبارزه ای فراگیر با هدف ترور هدفمند دانشمندان هسته ای ایران شد. سازمان های جاسوسی غرب برای ترور دانشمندان هسته ای ایران از مخالفان نظام ایران از جمله سازمان مجاهدین(منافقین) و جندالله استفاده می کنند و آنچه مهم است این است که نام این گروه ها در فهرست سازمان های تروریستی آمریکا قرار دارد اما از آنها برای ترور استفاده می شود.»
روزنامه فرانسوی در عین حال از قول پاتریک کلاوسون(از موسسه سیاست خاور نزدیک در واشنگتن) می نویسد: آنچه مهم است این است که ایران از برنامه خود دست برنمی دارد و برعکس ایرانی ها می گویند این ترورها و خرابکاری ها آنها را در اهداف خود مصمم تر خواهد کرد.
منبع:روزنامه کیهان